...

מקצועיות, מחויבות, אמינות

טל.

072-2328880

המשרד עוסק במגוון נושאים הקשורים לדיני עבודה ויחסי עבודה. המשרד מייצג עובדים ומעבידים.
הנושאים העיקריים בהם נותן במשרד שירות משפטי:

-ייעוץ לקראת חתימת הסכם עבודה

-פגיעה בזכויות עובדים

-פיטורין

-שימוע לקראת פיטורין

-פסילות ביטחוניות למקום עבודה מסווג

-ייעוץ בעניין בדיקות פוליגראף במסגרת העבודה

-אפליה בעבודה על רקע שירות מילואים

-לשון הרע במסגרת יחסי עבודה

-ייצוג בבית הדין לעבודה

-תביעות בבית הדין לעבודה כנגד הביטוח הלאומי לאחר מיצוי כל ההליכים/עררים במוסד לביטוח לאומי